Gül Apartman Site Rezidans Yönetimi

Gül Apartman Site Rezidans Yönetimi Olarak Hizmetinizdeyiz.

Teknolojik imkânların gelişmesi ve inşaatlarda modern sistemlerin kullanılması çok katlı ve sayıca fazla ailelerin bir arada yaşamasını beraberinde getirmektedir. Binalar büyüdükçe sorunların sayısı ve çeşitliliği de artmakta, yönetim için günlük işlerin dışında zaman ayrılması gerekmektedir. Bu bakımdan, binalar, apartman ve sitelerin yönetimi dışarıdan atanan profesyonel yöneticiler tarafından yapılmaktadır.

Apartman, site ve rezidansların dışarıdan yönetiminin ana sebepleri arasında daire sahiplerinin kendi dairelerinde huzur içinde yaşamalarını, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmelerini sağlamaktır. Kat malikleri, günlük çalışma hayatının yanı sıra binanın veya sitenin sorunlarına zaman ayırmaması ve değerli vakitlerini istirahat ve diğer işlerin planlanması ile geçirmelidir.

Genelde kanunlar çok sık değişmekte ve de ancak uzman kişiler bu olayları yakinen takip edebilmektedir. Apartman, site ve rezidanslarda dışarıdan profesyonel olarak yönetim işleri ile uğraşan firmalar yasal mevzuatlardaki gelişmeleri daha yakından takip etmekte ve kat maliklerine bilgi vermektedirler.

Kat maliklerinin veya oturan kiracıların cari hesaplarını elektronik ortamda tutarak kontrol edebilmelerinin sağlanması,Aidatların Site adına açılmış banka hesabında toplanması, takibi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, Ödenmeyen veya gecikmiş aidat borçlarının tahsili için Yönetim Kurulu Kararı gereğince avukat aracılığıyla icra takip işlemlerinin başlatılması ve takibinin yapılarak sonuçlandırılması,Periyodik dönemlerde, hesap dökümleri ile yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin duyuru panosundan Site sakinlerine bildirilmesi, Yönetim süresinin bitiminde, belirlenmiş gündem maddeleri ile kat malikleri kurulunun olağan toplantısını yapmak üzere maliklerin toplantıya çağrılması ve toplantının gerçekleştirilmesi,

Sayfamızı Paylaşın
 

Hakkımızda